Autoriseret
Psykolog

Redskaber

Først og fremmest skal vi møde hinanden. Jeg udvælger aldrig terapeutiske redskaber på forhånd. Jeg skal høre og fornemme, hvem du er og hvad du har brug for hjælp til. Dernæst vil jeg tale åbent med dig om hvad jeg kunne forestille mig hjælpsomt, og høre hvad du tænker derom. Når det er sagt, har jeg selvfølgelig nogle terapeutiske redskaber, som jeg foretrækker, og som jeg er særligt erfaren indenfor.

Disse er knyttet til Kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt mindfulness.

 

Jeg lader mig dog ikke styre af en terapeutisk strategi. Forudsætningen for

at jeg kan være nærværende og nysgerrig på, hvordan vi kan arbejde med dine udfordringer er netop, at jeg ikke har en plan og en skabelon på forhånd.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

I Kognitiv adfærdsterapi er man optaget af hvor stor betydning vores tænkning har

for vores sindstilstand, og dermed også for vores livskvalitet. Vi kan have helt automatiske negative tanker om os selv og vores oplevelser i det daglige, der påvirker vores følelsesliv, vores kropslige fornemmelser og vores adfærd i negativ retning.

Ved at blive bevidste om vores tankemønstre, kan vi forholde os kritisk til dem, udfordre dem, nuancere dem og skabe positive forandringer. Som navnet antyder, arbejdes der også med adfærden. Vi øver os i at gøre det, som vi oplever behov for, som er sundt for os og/eller som vi finder meningsfuldt på længere sigt i stedet for

at lade os diktere af de negative automatiske tanker i øjeblikket.

Vores tænkning har stor betydning for vores sindstilstand

– i Kognitiv adfærdsterapi tilstræber vi at blive bevidste om automatiske negative tanker – dermed har vi mulighed for at ændre vores tankemønstre og skabe positive forandringer.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy bygger på samme grundforståelse som Kognitiv adfærdsterapi. Her er man også optaget af det tætte samspil mellem tanker, følelser, krop og adfærd og ikke mindst tankernes store styrke i dette spil.

Fokusområder og behandlingsforslag er dog nogle andre. I ACT lægger man vægt på vigtigheden af at blive nærværende i eget liv. Man ser dette som forudsætningen

for, at kunne leve et meningsfuldt liv. Hvis ikke vi registrerer hvad der sker i og omkring os, er vi heller ikke i kontakt med vores behov og værdier og kan dermed ikke lade os guide af dem. Når man vælger at træne nærvær, hilser man imidlertid også alle typer af tanker, følelser, kropslige fornemmelser og udefrakommende indtryk velkommen. Nogle af disse kan være overvældende og måske ubehagelige, og nogle har man måske tidligere brugt energi på at undgå, undertrykke eller flygte fra.

Da vil man som regel have brug for hjælp til at rumme og acceptere alle oplevelserne. I stedet for at forholde sig kritisk til tankernes indhold, vil man i ACT arbejde med at registrere dem og mentalt at adskille dem fra sig selv og virkeligheden

– at minde sig selv om,at ”tanker bare er tanker”.

I ACT lægger man vægt på nærvær. Det er forudsætningen for at få et meningsfuldt liv. Man forholder sig ikke nødvendigvis til indholdet af sine tanker, man registrerer dem og adskiller dem fra sig selv
– “tanker er bare tanker”

Mindfullness

Mindfulness er en videnskabelig funderet meditationsform, og altså ikke noget religiøst. Mindfulness er konkret træning i bevidst nærvær. Det vil sige træning i nysgerrigt at undersøge hvad der sker i og omkring os.

Du vil blive guidet i at mærke dig selv, og blive støttet i at tillade såvel behagelige som mindre behagelige oplevelser. ACT og mindfulness ses ofte i kombination, da der er samme optagethed af bevidst at blive nærværende i eget liv.

Mindfulness er konkret træning i bevidst nærvær.

Man bliver guidet i at mærke sig selv og mærke,
hvad der sker omkring os.