Autoriseret
Psykolog

Kroniske sygdomme og smerter

Kronisk sygdom kan være mange ting: Kroniske/længerevarende smertetilstande, diabetes, KOL, hjertekarsygdomme etc. Har du en kronisk sygdom har du muligvis oplevet fysiske og mentale begrænsninger og et problemfyldt forhold til din egen krop. Du har måske oplevet manglende kontrol med kroppen, følt at den svigter dig, og at du ikke kan stole på den? Det kan være, at du er frustreret eller sågar vred på din krop?

Du har måske oplevet manglende kontrol
med kroppen, følt at den svigter dig,
og at du ikke kan stole på den.

 Kronisk sygdom og de medfølgende begrænsninger er ofte forbundet med store, svære og varige livsændringer. Man kan opleve tab, sorg, udfordringer med identitet, selvbillede, selvtillid og selvværd. Der kan opstå søvnproblemer, og man kan udvikle stress, angst og depression. Det kan være svært for omverdenen at forstå, hvad der sker inden i dig. Du kan føle, at din lidelse er usynlig, og det kan være ensomt.

Man kan opleve tab, sorg,
udfordringer med identitet, selvbillede,
selvtillid og selvværd.

Hvis du vælger at tale med en psykolog om din kroniske sygdom, og måden hvorpå den påvirker dit liv, vil du formodentlig kunne føle dig mindre ensom.

Min erfaring på området betyder, at der er meget, du ikke behøver at forklare.
Vi vil sammen kunne blive klogere på mulige mønstre i din fysiske og psykiske tilstand. Vores krop og vores hjerne påvirker hinanden langt mere, end vi er bevidste om.
Jeg vil hjælpe dig med at forholde dig til begrænsninger og forandringer samt alle de svære tanker og følelser, der følger med. Dette er forudsætningen for, at du kan vise dig selv den nødvendige omsorg til daglig, blive gode venner med både din krop og din hjerne, og eventuelt lære at tale med dine nærmeste om det.
Kort fortalt: Jeg kan ikke helbrede din kroniske sygdom eller fjerne dine smerter,
men vi kan sammen arbejde mod større livskvalitet.

Jeg kan ikke helbrede din kroniske
sygdom eller fjerne dine smerter, men vi kan
sammen arbejde mod større livskvalitet.

Det siger de...