Autoriseret
Psykolog

Livskriser

Grundlæggende kan en livskrise beskrives som en oplevelse af ikke at
være der, hvor man gerne vil være. Du oplever måske at noget grundlæggende
er mislykket? at du er fastlåst i noget? eller at du har svært ved at finde mening?

 

Livskriser kan opstå ved en forandring eller et vendepunkt i livet.
Der er stor forskel på, hvor pludseligt kriser opstår,og hvilken trussel, de udgør.
En krise kan være udløst af en voldsom hændelse, der har truet/truer vores eget eller en nærtståendes liv eller helbred. Da vil man betegne det som en traumatisk krise.

Livskriser kan opstå ved en
pludselig forandring - men det kan også
være en udviklingskrise.

En krise kan også udvikle sig på baggrund af mindre livstruende/helbredstruende forandringer i en persons liv: Et skift af skole eller uddannelse, et brudt
parforhold, en fyring, at børnene flytter hjemmefra eller at man skal pensioneres.
Disse vil man betegne som udviklingskriser. Forandringerne kan godt være
naturlige og forventelige (eksempelvis pensionering), men alligevel være svære at håndtere og komme igennem.  Krisens karakter, hvornår og hvordan den

opstår i vores liv, vores personlighed og flere andre faktorer spiller
selvfølgelig ind på vores oplevelser i en livskrise.

Man vil kunne opleve nogle af følgende reaktioner: Stress, chok (særligt ved traumatiske kriser), uro, anspændthed, mange tunge tanker og bekymringer, tankemylder, intense følelser (eksempelvis ængstelighed/angst, frustration,
vrede, tristhed, skyld og skam), søvnproblemer, koncentration- og hukommelsesproblemer eller nedsat appetit.

Stress, chok, uro, anspændthed, tunge tanker, tankemylder, vrede, tristhed, skam, søvnløshed
m.m. er normale reaktioner i livskriser.

Når man befinder sig i en livskrise, kan man ikke mindst opleve sig magtesløs og fortvivlet, og man kan have svært ved at se en ende på krisen.
Det er dog ikke muligt at undgå livskriser, og det er ikke muligt for andre
at løse krisen for dig. Det er imidlertid muligt at søge støtte og hjælp i processen. Selvom det er pinefuldt at mærke og tale om det emne, som livskrisen handler om,
er det nødvendigt, hvis du vil komme sundt og godt igennem den.

 

Det kan være pinefuldt at mærke og tale om kriser
- men det er nødvendigt,
hvis du vil sundt og godt igennem den.

Vælger du at søge hjælp hos mig, vil jeg støtte dig i at samle mod til at mærke
og undersøge dine fysiske og psykiske reaktioner.
Kun ved at forholde dig til dem,vil vi kunne finde ud af,
hvordan du bedst håndterer krisen.

Håndtering af krisen vil sandsynligvis både indebære et arbejde med
accept af forhold du ikke kan forandre, men også nødvendige beslutninger,
der skal træffes, eller forandringer, der skal foretages.
Både arbejdet med accept og bevidste forandringer kan vække stærke følelser,
hvilket gør faste møder med en psykolog ekstra betydningsfulde.

Jeg vil desuden hele vejen igennem have fokus
på vigtigheden af, at du drager omsorg for dig selv i en svær tid.

Livskriser er ofte forbundet med tab, og dermed også sorg.
Det kan du læse mere om her

Arbejde med accept og forandringer
kan indebære stærke følelser - dem vil jeg gerne hjælpe dig med at håndtere og handle på.

Det siger de...